RSS

TKM - Tradisjonell Kinesisk Medisin

SuperUser Account 0 586 Article rating: No rating

Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) bygger på teorien om yin, yang og Qi. Denne teorien er sentral, og er nedtegnet så langt tilbake som 700 år f.Kr. Den bygger i større grad på filosofi enn forskning som i vestlig medisin. Diagnosering og behandling blir basert på et årtusen av kliniske eksperimenter og tester...

RSS

Registrering av eiendomsretten

SuperUser Account 0 543 Article rating: No rating

Selve kjøpskontrakten sikrer ikke helt eiendomsretten til den er registrert i det spanske eiendomsregisteret, og dermed gjør det til et offentlig dokument. Det er i virkeligheten det samme dokumentet, nå registrert og stemplet av Registro de la Propeidad.

RSS