RSS
SuperUser Account
/ Categories: Reise og fritid

TKM - Tradisjonell Kinesisk Medisin

Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) bygger på teorien om yin, yang og Qi. Denne teorien er sentral, og er nedtegnet så langt tilbake som 700 år f.Kr. Den bygger i større grad på filosofi enn forskning som i vestlig medisin. Diagnosering og behandling blir basert på et årtusen av kliniske eksperimenter og tester.

Utgangspunktet er at menneskekroppen er sammenkoplet av meridianer. De er som nervesystemet og det vaskulære systemet som vi kjenner fra anatomilæren. Imidlertid tror man i TKM at meridianene er bærere av kroppens energiflyt, som er ansett for å være den viktigste delen av menneskekroppen. Man har god helse om energien er fredfull og flyter jevnt, og man vil bli syk om energien er ute av balanse. Hvordan opprettholder man så en optimal energiflyt? Dette krever at balansen mellom yin og yang blir vedlikeholdt. Yin og yang er to forskjellige energier i kroppen og er hverandres motsetninger. Yin er tung og kald, mens yang er lett og varm. Disse to energiene motkjemper hverandre kontinuerlig for å oppholde en god balanse.
I dette kretsløpet skal Qi (vital energi) strømme fritt og harmonisk. Dette er en forutsetning for god helse. Det er forskjellige faktorer som kan påvirke gjennomstrømningen av Qi. Eksempelvis vil en ubalanse mellom hvile og aktivitet, varme og kulde, feil kosthold, langvarig ubearbeidede følelser, emosjonelle sjokk osv., kunne føre til at Qi enten stopper opp eller “løper løpsk”, og sykdom og smerter er et faktum. Hensikten med bruk av nåler og andre verktøy akupunktører benytter seg av, er å gjenopprette energibalansen hos pasienten. Få Qi til å flyte gjennom kretsløpet igjen, slik at den kan utføre sine funksjoner, blant annet gi næring til de vitale organene, og beskytte kroppen mot ytre helseskadelige faktorer. Akupunktur stimulerer kroppens egne helbredelsesprosesser.
Kineserene kategoriserer også de indre organene med TKM. Videre kan mat og medisin bli inndelt i fem elementer: metall, tre, vann, ild og jord. Gjennom mat og medisin kan man dermed generere en av disse elementene, men også overvinne andre elementer. For eksempel kan vann generere tre, og tre genererer ild, men vann vinner over ild. Dette systemet er brukt til å diagnosere og gi behandling. Formålet med behandlingen er da å gjenopprette energibalansen gjennom interaksjonen mellom de ulike elementene.
En annen viktig del av TKM er menneskekroppen og naturen som én helhet. Den menneskelige energien er kontinuerlig påvirket av energien i naturen, så en frisk kropp avhenger av forholdet til miljøet man befinner seg i. Mengden solskinn og kvaliteten på jordsmonnet, for eksempel, vil påvirke hvor mye næringstoffer og mineraler du får i deg fra ulike mattyper. Mennesker bør derfor justere hva de spiser utfra miljøet de lever i for å få en god helse.
Akupunktur er en vesentlig del av TKM. Det finnes mange ulike metoder for å sette inn nålene i huden til en pasient og det er videre ni typer nåler som brukes til ulike formål. Hver nål har en ulik lengde og tykkelse for å behandle enten ulike lidelser eller deler av kroppen. For enklere lidelser som for eksempel forkjølelse eller hodepine, bruker man korte og tynne nåler. For alvorligere problemer som isjas behøver man lengre og tykkere nåler.
De siste årene har TKM blitt mer akseptert rundt om på kloden, og har fått flere tilhengere. Blant annet har ordinære mennesker i vesten blitt mer nysgjerrige på hva disse behandlingsformene har å by på. Blant annet har prinsippene bak tradisjonell kinesisk medisin ført til den økende populariteten til matterapi. Nå kan også du få profesonell hjelp mot dine plager.
Jeg tar like godt meg selv som eksempel. I åresvis har jeg kjempet mot et altfor høyt blodtrykk og puls. Hva gjør legen, jo skriver ut blodtrykkssenkende medisiner og takk for i dag. For meg er bivirkningene altfor store, og tilslutt gikk jeg til Bernardo i Albir. For at han skal hjelpe deg, må du nødvendigvis være ærlig om din livsførsel. Etter å ha sett på øye, tunge, målt puls og kjent på noen punkter, var dommen klar. For mye fett i maten, for mye salt og sukker, og nødvendigvis reduser kraftig eller kutt helt ut alkohol. I tillegg noen behandlinger med akupunktur. Jeg har, som mange andre, egen blodtrykksmåler hjemme, og kunne følge utviklingen dag for dag. Endringen har vært dramatisk. Så sent som for 3 uker siden målte jeg trykket til 180/110. I dag ligger den jevnt på 125/80. Hvilepulsen er redusert fra rundt 90 til under 70. Og med et sånt kosthold, som hovedaklig består av grønnsaker og fisk, så må jo også vekten gå ned. I tillegg har jeg også fått hjelp til en rekke andre plager. Ønsker du å bli frisk uten å proppe i deg kjemiske midler, som jo er gift, bør du prøve dette. Personlig anbefaler jeg det på det sterkeste.

Print
504 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Registrering av eiendomsretten

SuperUser Account 0 483 Article rating: No rating

Selve kjøpskontrakten sikrer ikke helt eiendomsretten til den er registrert i det spanske eiendomsregisteret, og dermed gjør det til et offentlig dokument. Det er i virkeligheten det samme dokumentet, nå registrert og stemplet av Registro de la Propeidad.

RSS