RSS

TKM - Tradisjonell Kinesisk Medisin

SuperUser Account 0 504 Article rating: No rating

Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) bygger på teorien om yin, yang og Qi. Denne teorien er sentral, og er nedtegnet så langt tilbake som 700 år f.Kr. Den bygger i større grad på filosofi enn forskning som i vestlig medisin. Diagnosering og behandling blir basert på et årtusen av kliniske eksperimenter og tester...

RSS
SuperUser Account
/ Categories: Økonomi

Registrering av eiendomsretten

Selve kjøpskontrakten sikrer ikke helt eiendomsretten til den er registrert i det spanske eiendomsregisteret, og dermed gjør det til et offentlig dokument. Det er i virkeligheten det samme dokumentet, nå registrert og stemplet av Registro de la Propeidad.

Kunngjøring om at kontrakten er signert kan sendes via faks direkte fra Notaren sitt kontor, på tidspunktet for signering, til Registro de la Propiedad. Denne varslingen vil sikre at ingen andre kan registrere eiendommen, før den fulle kontrakten er presentert til eiendomsregisteret. Eller du kan ha noen levere den signerte kontrakten direkte til registeret. Det vil være din advokat hvis han / hun hjelper deg med kjøpet.

Du selv vil aldri ha det opprinnelige offentlig skjøtet. Originaldokumentet er stemplet på eiendoms-registeret, som konverterer det fra en salgskontrakt i et offentlig dokument, den berømte escritura publica, som er det endelige og bestemte tittelbeviset for alle å se.

Hvis du eller en offisiell instans trenger en kopi av skjøtet, ber du om det fra Notar, som produserer en autorisert kopi. Kopien er hva du tar med hjem.

I de tilfeller der den samme eiendommen er svikaktig solgt to eller tre ganger, vil kjøperen som først har det registrert være eier uansett datoene for de andre etterpåfølgende salgene.

Siden det administrative byråkratiet kan være tregt, bør skjøtet være registrert i løpet av noen måneder. Vanligvis vil din advokat be deg om et depositum for å dekke de beregnede skatter og avgifter, og vil enten gi deg en regning på resten eller refundere deg det du har overskytende, når skjøtet er registrert. Dette er en vanlig praksis.

Print
483 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x