BEHANDLING UTEN MEDISINER

“CYBERNETICS ULTIMATUM” LEE BIANCHI ( MD PHD)

PREVENTIVT OG ALTERNATIVT

Vekttap, Depresjoner og angst, Alle typer fobier, Alkoholisme, Rusgifter & Kokain, Selvtillit, Røykestopp og neglebiting, Personlig- hetsforstyrrelser, Rusavhengighet Søvnløshet, Alle psykiske problemer og Stress.

DEL OG LIK