Mobilt Air Condition

TECTKO TP1020
Mobilt, lite brukt.
Pris ny: 300 euro.
Selges for 150 euro.

Tlf.: Jon, 0047 456 01 100

DEL OG LIK