SØKER 2 LEILIGHETER TIL BARNEFAMILIE

2 LEILIGHETER SØKES 1 JAN 2019 – 31 MARS 2019. TIL FAMILIE MED SPEDBARN. IKKE BRÅK ELLER FEST.

Gjerne nære Den norske skolen. Leilighetene bør ligge i samme bygg, eller i nærhet. Må være tilgang
for Rullestol og barnevogn, uten trapper. Leilighetene må ha minst 1 soverom hver, kjøkken, bad og stue.

Kontakt Cathrine på cathrinesandboe@gmail.com

DEL OG LIK