COSTATRIMMEN INNKALLER TIL ÅRSMØTE

COSTATRIMMEN INNKALLER TIL ÅRSMØTE 27.03.19

Alle medlemmer inviteres til å delta, stemmerett har bare de som betalte årskontingenten før 15.02.19.

Styret i Costatrimmen

DEL OG LIK