Avvik og usikre tall

Minst 11.600 mennesker i Spania har omkommet på alders og sykehjem på grunn av koronaviruset eller med kompatible symptomer. Tallet inkluderer hjem for eldre samt også for funksjonshemmede, noe som betyr at det foreløpig er umulig å vite hvor hardt rammet   gamlehjem alene er.  

Men det som er tydelig, er at disse sentrene har vært et av de mest utsatte  stedene for utbruddet. Dataene er hentet fra rapporter som er levert inn av Spanias regioner, som hver kan velge hva de vil offentliggjøre. Den sentrale spanske regjeringen har fremdeles ikke fremskaffet offisiell informasjon om dette aspektet av coronavirus-epidemien, fordi noen regioner ennå ikke vil utlevere de nødvendige dataene.

I følge de siste dataene som ble levert av helsedepartementet onsdag, har totalt 18.579 mennesker i Spania omkommet på grunn av koronaviruset. Disse pasientene ble testet for Covid-19-sykdommen før de gikk bort, en prosess som for det meste fant sted på sykehus. Det er ikke kjent hvor mange av de 11 657 innbyggerne i sosialboliger som anslås å ha omkommet også er inkludert i den offisielle statistikken. Helseavdelingen i  Catalonia sender for eksempel bare data om de som omkom på sykehus. En stor andel av de som døde i sosialtjenesteboliger ble ikke testet for Covid-19. Det vil si at at tallet på døde i Catalonia kan være betydelig større enn hva som har kommet fram til nå.

Uansett om de er offentlige eller private, er boliger forpliktet til å sende en daglig rapport til ansvarlige myndigheter, i dette tilfellet deres regionale myndigheter. En ordre sendt ut fra helsedepartementet hadde som mål å homogenisere informasjonen som hver regionale helsesjef mottok. Men noen, for eksempel Andalucía, rapporterer bare tilfeller som er bekreftet via en test; andre, som Extremadura og Catalonia, inkluderer også omkomne der Coronaliknende symptomer ble oppdaget. Noen gir data fordelt på seniorsentre, mens andre, som Aragón og Castilla y León, tilbyr det totale tallet, inkludert alle sosialtjenestesentre.

Til tross for kravet fra helsedepartementet, er det regioner som ennå ikke gir fra seg de nødvendige dataene. “- Hvis jeg husker riktig, tror jeg at det fortsatt er noen regioner, jeg er ikke sikker på om det var to eller tre, som ennå ikke har rapportert noe,” forklarte Fernando Simón, direktør for helsedepartementets koordineringssenter for helsevarsler, på onsdagens daglige pressekonferanse for coronavirus. Han la til at regjeringens tekniske komité for coronavirus ikke ville “starte analysen” før den har all den informasjonen som er nødvendig, ifølge nyhetsbyrået Europa Press.

 Siden begynnelsen av mars, da et koronavirusutbrudd først ble rapportert i La Paz seniorsenter i Madrid, har det vært en konstant strøm av lignende tilfeller i alle Spanias regioner. Men den mest kritiske situasjonen har vært i Madrid, som har vært det spanske episenteret for coronavirus-pandemien. Onsdag rapporterte regionens sosialavdeling  at 4.953 personer hadde omkommet i 710 sosialboliger, enten bekreftet av Covid-19-tester eller med forenlige symptomer. Av disse var 475 eldreboliger, men antall dødsfall i disse boligene alene er foreløpig ukjent. Inntil nå ble det eneste tilgjengelige tallet tirsdag levert av helsesjefen i Madrid rådhus: 2.820 dødsfall i eldreboliger siden krisen begynte, et mye lavere tall enn det som er rapportert av den regionale regjeringen.

I  Catalonia er tallet 1.898 dødsfall i eldreboliger meldt inntil mandag. Dette tallet ble levert av sentrene selv og inkluderer ikke bare bekreftede tilfeller takket være tester, men også de som døde med kompatible symptomer. Tallet inkluderer ikke bare mennesker som døde i de faktiske sentrene, men også de som døde på sykehus, noe som gjør tallene umulige å sammenligne med de som ble sendt av den regionale helsestasjonen til helsedepartementet, som bare rapporterte tilfeller innenfor helsevesenets kontroll.  Sent på onsdag la den katalanske regionregjeringen fram data basert på rapportert fra begravelsesbyråer, ut fra dødsattester. I følge denne informasjonen døde 1.810 mennesker i katalanske private hjem.

Den tredje verst rammede regionen er Castilla y León, som så 827 bekreftede dødsfall  1 214 boliger – hvorav 698 var i seniorsentre. Dessuten rapporterte regionen at 1 039 mennesker døde med kompatible symptomer. Castilla-La Mancha har på sin side bekreftet 621 bekreftede dødsfall i coronavirus alene i eldreboliger.  

I følge tall fra 2018, er det 381.000 plasser på mer enn 5.400 seniorsentre i hele Spania. I flere uker har sektoren etterlyst personlig verneutstyr (PPE) for ansatte i disse boligene, som vil øke beskyttelsen for beboerne mot spredningen av viruset i denne spesielt sårbare sektoren, gitt deres høye alder og underliggende helsemessige forhold.  Disse sentrene har også etterlyst utstrakt testing for å måle virkningen av koronaviruset i alle sentre,  etter at det i Madrid og Catalonia har vært klager fordi pasienter ikke har blitt overført til sykehus når de viser symptomer.  Situasjonen er veldig forskjellig fra region til region. De siste ukene har PPE-merket vernemateriell begynt å ankomme disse sentrene, og man har startet diagnostisk testing.  

AV: TOM BJØRNØ

Legg igjen en kommentar