De katalanske land?

Jeg regner med du tenker og spør deg selv, hva er det? Ja, det samme tenkte jeg for ikke mer enn ett år tilbake i tid. Men sannheten er at dette snart vil bli en realitet om ikke politikerne får stoppet dette i tide.

Det som nå skjer i Katalonia, og som de nitivt ikke har skjedd over natten, er på god vei til å skje her i Comunidad Valencia, her i Alfaz del Pi. Den eneste forskjellen er at her skjer det på rekordfart, ikke i tempoet som det har skjedd i Katalonia eller på Balearene for å gi noen eksempler.

Hvordan har vi kommet dit vi har kommet per dags dato? Det er to aspekter som separatistene lever av: språkkrav og misbruk av språk som maktmiddel. Språkene som per dags dato eksisterer her i Comunidad Valencia blir langt fra brukt til det formålet som det bør, nemlig kommunikasjon. Separatistene (les: Compromis, PSOE og Podemos) bruker språket som et verktøy for å skape barrierer og for å distansere seg fra hva alle spanjoler har felles, nemlig det of sielle språket i Spania; SPANSK eller kastiljansk.

Skolene blir fratatt rettighetene til å undervise på spansk. På mange skoler her på Marina Baixa er spansk nesten eliminert vekk fra timeplanen. Det kommer stadig vekk nye krav om at valensiansk er viktigere for en lege å ha på attesten enn faktisk det å kunne redde liv. På offentlige institusjoner må kommunikasjonen foregå på valensiansk. Bedrifter som promoterer valensiansk får mer støtte. Og dette forsetter i det uendelige. Inntil vi fjerner disse språkkravene, vil vi ha generasjoner av unge mennesker som vil bli indoktrinert (og uutdannet) fordi utdanningssystemet i disse samfunnene er styrt av politikere som bare er opptatt av å gjennomføre den separatistiske politiske agendaen.

Utdanningbyråden i ComunidadValenica Vicente Marza med president Ximo Puig i ryggen har bare møtt motstand fra foreldrene det siste året. Ingen har blitt så overkjørt som oss. Vi har ikke hatt noe vi skulle si, og dette ble jo tydligere etter at TSJCV direkte gravla den fantastiske loven som de likte å kalle Pluruinguismo. Deres argument hele veien er at barna her i CV skal lære seg engelsk, spansk og valensiansk. Men løsningene deres viser at dette er langt fra sannheten. De vil at valensiansk skal bli hovedspråket, (eller faktisk så er det katalan) (min datter har nå 90% valensiansk på skolen og 10% spansk, engelsk er ikke engang på timeplanen. Og for å oppnå dette fratar de mennesker rettigheter og bryter grunnloven og oppnår å skape hat og separatisme mellom foreldre, familiemedlemmer, venner, naboer etc. Å bruke barna våre på denne måten er langt ifra akseptabelt.

Politiske partier som PP og Ciudadanos prøver å komme med løsninger som ikke holder mål. Løsninger som ”superskoler” med 80% engelsk. Eller engelsk som hovedspråk. Det kan da ikke være så vanskelig å finne en modell som holder seg til grunnloven? Følg den europeiske utdanningsmodellen. Spansk er hovedspråket og et verdensspråk sammen med engelsk. Der bør fokuset ligge. Ikke prosenter av hvert språk (33- 33-33) ei heller å blande språk inn i en naturfagtime. I de tospråkelige regionene bør det alltid være et tilbud om å kunne velge enten eller. Slik som det har vært frem til nå. De som vil kan studere på valensiansk og de som ikke vil det, må kunne ha retten til å velge å studere på det of sielle språket her i Spania. Og da må lovgivningen til PP fra 2012 også justeres. Det må kunne bli tilbudt ”rene” linjer. Hvor spansklinjen har valensiansk som språkfag og resten av undervisningen skal foregå på spansk. Og omvendt på valensiansk linjen. Skal dette kunne fungere må også inspeksjonen av skoler trappes opp med det samme. Alle skal følge de samme lovene. Tar du en titt rundt på skolene her i området vil en kunne se at i Calpe, Altea, La Nucia, Polop, Alfaz og Albir er spansk nesten eliminert vekk. Variasjonen er skremmende, alt fra 44% opptil 90% av undervisningen foregår på valensiansk. Og de skal liksom alle følge samme lov?

Spania er på god vei til å bli det første landet i Europa hvor man ikke kan studere på det ofisielle språket. Hvor latterlig og absurd er ikke det? Om ikke de politiske partiene blir enige og kommer med løsninger som jeg har nevnt over, så gjenstår det faktisk bare en løsning som hadde blitt rettferdig for alle, nemlig å sentralisere utdanningen. Kutt ut språkkrav som bare skaper kon ikter og som tar vekk arbeidsplasser fra dyktige mennesker med lang erfaring innenfor sine yrker.

Jeg har selv deltatt mer enn aktivt i denne absurde språkkampen i vel ett år og er aktiv medlem av organisasjonen Idiomas y educación. Jeg har vært med på alt fra nasjonale pressekonferanser til politiske debatter. Jeg har hatt møter i kommunen for å prøve og få dem til å hjelpe oss foreldre. Men her i Alfaz er det ingen hjelp å få. Jeg ble til og med bedt av en byråd å ytte fra kommunen. Dette er ulovlig, og jeg håper virkelig at slike uttalelser får konsekvenser. Jeg har mottatt trusler om å stoppe å uttale meg i media. Slike trusler for meg har bare fått meg til å kjempe enda hardere. Jeg har informert foreldre og oppdatert dem på hva som skjer. Og jeg sier igjen, alle barna skal lære seg valensiansk. Så ikke kom med noen argument at jeg ikke vil at barna mine skal lære det. De kaller utlendinger for ”ghettoer.” Kjære Vicent Marza, vi er ikke ghettoer, vi er mennesker med like rettigheter som alle andre. Vi har rett til å kunne velge våre barns utdanning. Og vi har rett til å kunne velge at den skal kunne foregå på spansk. Slutt med indoktrinering, tvang og separasjon. Og start en dialog med oss foreldre. Jeg lover jeg ikke skal bite. Men jeg tror vi fortjener å bli hørt. Tross alt er det våre barn det dreier seg om. Spanias fremtid. De vil ikke bli tiet ihjel , for hver og en har de en stemme som fortjener å bli hørt! Om det så er på valensiansk, spansk, katalansk eller engelsk.

 

Legg igjen en kommentar