Ekorn i Spania

Ekorn (Sciurus vulgaris) er utbredt i skogsstrøk over store deler av verden.  Arten finnes i hele Europa og Nord-Asia, nordover til tundraen og sørover til de europeiske middelhavslandene, Tian Shan, Mongolia, nordøstlige Kina, Korea og den japanske øya Hokkaido. Ekornet finnes på De britiske øyer, de danske øyene og øyene i Østersjøen. Den som går mye tur i skogen på Costa Blanca, treffer på den lille krabaten overalt.  Ekornet er lite sky overfor mennesker, derfor er det et av de skogsdyr vi ser oftest. Ekornet lager reir av ris og kvister, eller det overtar andres reir, gjerne etter store fugler. Dyret bygger helst reiret sitt i hulrom i trær, men reiret kan også være frittliggende.

Bestanden går opp og ned. For 4-5 år siden var det veldig mange i vårt område, men så plutselig forsvant de en periode, men er nå tilbake igjen. Legg merke til at ekorn i Spania finner du langs Middelhavskysten, men ikke i sydvest og på Balearene.  Nærværet av denne fine gnageren i de spanske skogene er imidlertid  liten hvis vi sammenligner den med Sentral og Nord-Europa. En av hovedårsakene er den lavere andelen skogmasse på den iberiske halvøy. Andre årsaker er de mange skogbrannene og jakt. (Mange jegere anser ekorn som skadedyr.)  I de siste tiårene er det gjennomført reintroduksjonskampanjer av ekorn i Middelhavskogen. Dette innebærer at man setter ut individer på strategiske steder, merket med microchips slik at man kan følge  utviklingen av bestanden, om  den blir vedlikeholdt, økt eller reduseres. Dyret lever normalt 2-3 år, men enkelte individer kan bli 6-7 år gamle, i fangenskap enda eldre.

AV: TOM BJØRNØ

Legg igjen en kommentar