Har redusert gjelden

Gjelden blant spanske selskaper og familier ligger nå under det europeiske gjennomsnittet. Den spanske bankfundasjonen J.L.M. Campuzano har publisert finansregnskapet til den spanske økonomien pr. tredje kvartal 2019. Bedrifter og familier fortsetter å redusere gjeldsnivået, ned til 131,2% av BNP.

For ti år siden overskred deres gjeld 200% av BNP. Nivåene er allerede under det europeiske gjennomsnittet. Allerede i september, med tanke på det akkumulerte tallet over fire kvartaler, oppnådde begge sektorer en netto konsolidert finansieringsstrøm på 9,7 milliarder euro, som utgjorde 0,8% av BNP. Størstedelen av den nye finansieringen gikk til selskaper. Finansinstitusjoner oppnådde en positiv balanse i sin finansielle virksomhet tilsvarende 2,8% av BNP, over 2,4% av husholdningene.

For husholdningenes del, økte deres finansielle eiendeler 4,7%   inntil september og nådde 189,4% av BNP. Netto finansformue vokste med 7,1% på årsbasis til 127,4% av BNP.  Siden krisen har spanske familier og selskaper gjennomført en intens prosess med gjeldsreduksjon, og forbedret deres økonomiske styrke i et miljø med økonomisk utvinning som har favorisert omvurdering av eiendelene og økning i inntektene. I en sammenheng der lånebetingelsene som stilles av kredittinstitusjonene er svært gunstige, vil det være den økonomiske sikkerheten som gir dynamikk i etterspørselen etter ny kreditt.

Men det er mørske skyer i horisonten. I følge analyseselskapet Moodys kredittvurderingsbyrå gjenspeiler den kraftige nedgangen i forbrukernes tillit i Spania i løpet av 2019 den voksende bekymringen fra spanjoler om økonomien og sysselsettingen. Moody’s forventer en økning i låntakernes vanskeligheter med å takle avdragene på forbrukslånene sine som et resultat av den forventede stagnasjon av veksten i den spanske økonomien. Den mener at forbrukertillitsdataene representerer en avansert indikator på økningen i risikoen for eiendeler og den påfølgende forverringen av verdipapirlån.

Moody’s forventer nå at spansk BNP bare vil vokse 1,8% i 2020, sammenlignet med 3%  i 2016 og 2017. Tidlig i januar rapporterte Senter for sosiologisk forskning (CIS) at den spanske forbrukertilliten falt i desember til 77,7 poeng, 13 poeng lavere enn året før og til det laveste nivået siden 2013. Ifølge Europakommisjonen forverret tilliten til spanske forbrukere seg i desember for tredje måned på rad.

Spanske forbrukeres mørkere syn på fremtiden gjenspeiler seg også i boligprisene. Gjennomsnittsprisen på bolig i Spania i 2019 økte med 3,6% i fjor. Regionenes hovedsteder og store byer registrerte høyere vekst enn gjennomsnittet. Middelhavskysten opplevde tre påfølgende måneder med prisfall fra oktober og ut året. Mindre økning i boligprisene ventes å fortsette, noe som trolig fører til en gjennomsnittlig prisøkning på mellom 1 og 2 prosent både 2020 og 2021.

AV: TOM BJØRNØ

Legg igjen en kommentar