Kan bli verdens største

USA vil passere Saudi-Arabia og bli verdens nest største oljeprodusent i 2018, anslår Det internasjonale energibyrået (IEA). Det ligger an til å bli et rekordår for USA, ifølge IEAs siste månedlige markedsrapport. Produksjonen i USA er allerede på 9,9 millioner fat per dag. I løpet av året tror IEA at amerikanerne kommer til å passere Saudi-Arabia på listen over landene med størst oljeproduksjon. Energibyrået venter at USA vil øke oljeproduksjonen med 1,1 millioner fat per dag, opp fra tidligere forventninger med en stigning på 870.000 fat Øverst på listen står Russland. IEA utelukker ikke at USA også kan passere russerne i løpet av de neste par årene. Saudi-Arabia er det viktigste landet i oljekartellet OPEC, mens USA og Russland står utenfor. Både Saudi-Arabia og Russland har imidlertid undertegnet oljeavtalen fra 2016 om kutt i oljeproduksjonen. Formålet med avtalen er å bidra til å løfte oljeprisen. Siden USA står utenfor avtalen, har produksjonen av amerikansk skiferolje fortsatt å vokse uhindret. Oljeprisen har pr dags dato passert 70 dollar pr fat. Stigningen kan forklares av en rekke faktorer. Energibyrået trekker frem optimisme blant investorer som høyner sine investeringer på grunn av uroen rundt atomavtalen i Iran og demonstrasjonene i landet, industristopp i Libya og problemene med oljerørledningen Forties i Storbritannia.

– Den generelle oppfatningen om at markedet strammer seg til er den dominerende faktoren for stigningen i oljeprisen, samtidig som man ser med bekymrede øyne på produksjonen i Venezuela, skriver IEA. Om vi får se prisen høyere enn 70 dollar i 2018 er de usikre på og er noe tiden får vise. Vi kan forvente et år med mye svingninger, avslutter energibyrået. Analytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets tror heller ikke på en oljepris over 70 dollar i 2018, men han er blitt mer positiv til utviklingen, skriver E24. Troen på høyere oljepris skyldes økt etterspørsel, mer uro og dermed risiko (nettopp i Venezuela, sammen med Iran) og at lagrene av olje er blitt mindre. Nå tror meglerhuset på en gjennomsnittspris på 65 dollar i år og neste år, før oljeprisen vil øke til mellom 67 og 70 de neste årene. Dette var verdens 10 største oljeprodusenter pr august 2017: . Russland: 10,34 millioner fat per dag. 2. Saudi-Arabia: 9,95 millioner, 3. USA: 9,34 millioner, 4. Irak: 4,38 millioner, 5. Canada: 3,13 millioner 6. Venezuela: 2,1 millioner 7. Nigeria: 1,99 millioner, 8. Mexico: 1,94 millioner, 9. Angola: 1,68 millioner, 10. Norge: 1,57 millioner

(Kilder: NTB,Bloomberg)

Legg igjen en kommentar