Ruller opp ny skandale

Spanias Høyesterett, Audiencia Nacional, undersøker nå en 23 år lang historie med  salg av våpen til Saudi-Arabia, hvor ledere i et statlig selskap er påstått å ha betalt millioner i bestikkelser for å sikre kontrakter. Dommer José de la Mata undersøker fem transaksjoner fra 1992 til 2004 mellom Riyadh og et firma som heter Defex, samt 11 andre kontrakter som ble inngått mellom 2005 og 2014, i henhold til spanske og sveitsiske juridiske dokumenter som avisen EL PAÍS har fått seg forelagt.

Bedriften som er under rettslig etterforskning, Defex, eies med 51 prosent av den spanske staten gjennom holdingselskapet SEPI, mens de andre 49% er i hendene på private bedrifter med våpensalg som hovedaktivitet. Defex har blitt etterforsket siden 2014, da det oppstod en mistenkelig transaksjon som involverte salg av politimateriell til Angola gjennom tungt tåkelagte fakturaer; de ekstra pengene ble angivelig delt ut blant regjeringsarbeidere i  Angola  og det spanske firmaet Execs. Undersøkelsen angående det saudiske våpensalget er et avvik fra angolaskandalen, som førte tilbake til Defex. Selskapet er for tiden under avvikling, og de tre øverste sjefene- den tidligere presidenten, visepresident og driftsjef , er under utredning for å ha opprettholdt “et systematisk kriminelt oppførselsmønster” i over to tiår, ifølge dommeren.

Hittil har undersøkelsen fastslått at Defex sikret seg 11 kontrakter for å selge våpen eller politi- og forsvarsutstyr til Saudi-Arabia mellom 2005 og 2014 ved å utbetale ulovlige provisjoner. Det faktum at det var et offentlig holdt selskap, tillot Defex å skaffe de nødvendige eksporttillatelsene for våpen og ammunisjon. Senere, gjennom opprettelsen av en “komplisert konstellasjon” av selskaper – som definert av sveitsiske myndigheter som ble anmodet om informasjon fra spansk Høyesterett – betalte Defex ulovlige provisjoner i bytte uten noen tilsynelatende kommersiell tjeneste til personer med gode forbindelser til saudiske myndigheter, og også til Defex sine ledere. I sin anmodning til Sveits om rettshjelp, fokuserte den spanske domstolen på en militærutstyrskontrakt med en saudi-representant verdt 19,05 millioner euro. Den faktiske verdien var bare 14,55 millioner. Etterforskere oppdaget også en betaling på 7,6 millioner euro til et saudisk selskap for tjenester hvis eksistens det ikke er tegn til.

Medlemmer av Intermón-Oxfam i Bilbao, i protest mot ukontrollert våpenhandel.

Etterforskere ved sivilmyndighetens sentrale operative enhet – ansvarlig for alvorlig og organisert kriminalitet – fant fem andre lignende transaksjoner i Saudi-Arabia, som involverte betalinger fra Defex verdt totalt 60,7 millioner euro mellom 1992 og 2004 til et selskap ved navn Peninsula Inc Ltd, med hovedkontor på Caymanøyene. Disse betalingerne er dokumentert “i ulike fakturaer uten beskrivelse av tjenester og uten kontrakt,” ifølge  dommernotater. Etterforskerne mener at Peninsula og minst fire andre firmaer er skallselskaper satt opp for å kanalisere midler til nøkkelpersoner som kan bidra til sikre kontrakter, og til Defex-ledere; De ble også brukt til å skjule inntektene fra ulovlige provisjoner. Dommeren mener at tidligere Defex-operasjonssjef Ángel María Larumbe Burgui og tidligere president José Ignacio Encinas Charro hadde brukt dette systemet siden 1998. Et annet mål for etterforskningen er Beatriz García Paesa, niesen til spansk spion, Francisco Paesa, og den påståtte hjernen bak en sofistikert finansiell struktur, som hun designet fra advokatfirmaet i Luxembourg for å tåkelegge den økonomiske operasjonen.

I april 2017 kom styret i SEPI med en anmodning til  regjeringen om tillatelse til å foreta Defexs frivillige oppløsning. Selskapet kunne ikke lenger operere “som et resultat av skaden på sitt rykte” og på grunn av “de forholdsregler som ble pålagt under etterforskningen.” I september samme år godkjente kabinettet Defex sin oppløsning. Selskapet fortsatte likevel å operere etter dets oppløsning fordi den hadde undertegnet tidligere forpliktelser. I 2017 utgjorde det  805 000 euro fra kontrakter med Latin-Amerika, ifølge SEPIs årsregnskap. Holdingselskapet har nektet å avklare Defexs nåværende situasjon.

AV: TOM BJØRNØ

Legg igjen en kommentar