Tar til motmæle

Nederlandske bønder har fått nok av å bli hengt ut som miljøverstinger og viste sin misnøye med regjeringens miljøpolitikk ved å dra til den Haag med tusenvis av traktorer. (Foto: JERRY LAMPEN / ANP / AFP via Getty Images)

Tirsdag 1. oktober skapte titusener av nederlandske bønder landets lengste og verste morgenrush noensinne, da de med sine traktorer dro til hovedstaden, den Haag, for å protestere mot at regjeringens miljøpolitikk påfører dem enorme kostnader. Bøndene blir av miljøfanatikere beskyldt for å overbelaste miljøet med nitrogendioksid og metan. Flere klimaaktivister kaller bøndene fascister! Og myndighetene mister hodet og føyer seg.

Den hollandske regjeringen foreslår å redusere antall bønder ved pålegg om avvikling av husdyrhold. Bøndene mener grensen nå er nådd når det gjelder å belaste landbruket økonomisk med konsekvensene av meningsløse klimatiltak, basert på udokumenterbare teoretiske modeller. Det er blant annet foreslått å halvere antall storfe og svinebesetninger. Et annet forslag er å begrense befolkningens muligheter til å ha kjæledyr. Bøndene har gitt regjeringen fire uker til å utarbeide en akseptabel plan, hvis ikke så kommer de tilbake. Og denne gangen blir det ikke med kun traktorer.

Som i Norge vinner galskapen fram. Her krever statsminister Erna Solberg og AP-Støre at landbruket må gjøre mer for å bli enda mer «klimavennlig»!  En 14-landsgruppe i FN-regi har bestilt en ekspertrapport som anbefaler at det innføres incentiver for å bytte fra høykarbon landbaserte kilder til protein til lavkarbon havbaserte løsninger. Vi skal bytte ut klimabelastende kjøtt til mer klimavennlig mat fra havet. De anbefaler videre å utrede karbonavgift på rødt kjøtt og andre typer mat som setter sterke karbonavtrykk.

Dermed er vi tilbake til “biffavgiften” som landbruket har kjempet hardt imot. Kostnadene skal nok en gang økes for folket uten at det vil ha den ringeste betydning hverken for klima eller jordkloden i sin helhet! Hva skal vi måtte finne oss i? Ikke kjøtt (animalske proteiner er viktige for at kroppen skal vokse og reparere seg selv), ingen kjæledyr, ingen biler, etc.   Husdyr, kuer, katter og hunder er farlige for klimaet. Det som er farlig for miljøet er etter vår mening at jordens befolkning øker for raskt. Galskapen har gått altfor langt! Dette kommer ikke til å bli akseptert.

Klimagalskapen kjenner ingen grenser, nå er nitrogensammen med metan også blitt en del av problemet. Det som produseres gjennom virksomheten til bøndene i våre velutviklede vestlige land, akkurat det er et problem, og gjør at bønder fortjener fascist-stempelet.

Hvordan skal man diskutere med folk som virkelig tror på disse vrangforestillingene?

AV: TOM BJØRNØ

Legg igjen en kommentar